Google üç gün önce yayınladığı video ile dizine ekleme sorunlarında canonical ile ilgili sorunlara açıklık getirdi. Gary Illyes, kanonik sayfaları seçmek için kullandığı sinyalleri ve yinelenen sayfaların SEO için neden önemli olabileceğine dair açıklamalar yaptı. Aşağıda sizler için vizard.ai ile Türkçe alt yazı eklediğim videoyu görebilirsiniz. Ne yazık ki, videonun sesi teknik sorunlardan kaynaklı olarak işlenemedi. (Videonun orijinal hali yazının en altında bulunmaktadır.)

Google Search Central videosunda web sayfası indekslemenin kanoniklerin seçilmesini içeren kısmını açıkladı. Ayrıca kanoniklerin Google için ne anlama geldiğini, web sayfası sinyallerinin küçük bir açıklamasını ve bir sayfanın merkez parçasından bahsetti. Kopya sayfalarda alınan aksiyonları belirtti. Bu da kopya sayfalar için yeni bir düşünce tarzını gösteriyor. Gelin bu videoyu birlikte izleyip analiz edelim.

Canonical (Kanonik) Web Sayfası Nedir?

Canonical’ın ne anlama geldiğini ve canonical’ın Google tarafından ne anlama geldiğini düşünmenin birkaç yolu var. Aslında konu tam olarak web sayfanızda yayınladığınız içeriğin en güçlü olması ile alakalı. Yani web sitenizde birbirine benzeyen sayfalardan güçlü olanı kazanacaktır…

Google için kanonikleştirmeye bakarsak, yayıncıların ve SEO’cuların düşündüğünden tamamen farklı bir şey. Bu yüzden Gary Illyes gibi bir Googler’dan bu açıklamanın gelmesi oldukça önemli.

Google’ın resmi belgelerinde kanonikleşme hakkında kullanılan kavram, bir kanonikin seçilme sürecine atıfta bulunmak için “duplicate azaltma” olarak kullanılır ve bir sitenin neden duplicate (kopya veya çift) sayfalara sahip olabileceği beş tipik nedeni sıralar.

Duplicate (Kopya veya Çift) Sayfaların Oluşması için Beş Neden:

  1. Bölgelerin farklılıkları: Örneğin, ABD ve İngiltere için farklı URL’lerden erişilebilen, ancak temelde aynı içeriğe sahip olan içerikler,
  2. Cihazların farklılıkları: Web sitesinin hem mobil hem de masaüstü sürümleri için farklı sayfalar kullanması ve bu yüzden sayfaların duplicate olması, 
  3. Protokol farklılıkları: Bir sitenin HTTP ve HTTPS sürümlerinin var olması,
  4. Site işlevleri: Bir kategori sayfasının sıralama ve filtreleme işlevlerinin sonuçları,
  5. Kazaî farklılıklar: Sitenin demo sürümü kazara tarayıcılara erişilebilir bırakılmıştır.

Gary Illyes bu beş maddenin haricinde bize iki bakış açısı daha veriyor.

Birinci Bakış Açısı: Sayfanın Arama Motorlarına Verdiği Sinyaller

Illyes, canonical sayfaların başka bir tanımını olarak, indeksleme sırasında canonical sorunları hakkında sinyalleri Gary şöyle açıklıyor:

“Google, sayfanın zaten bilinen başka bir sayfanın bir kopyası olup olmadığını ve hangi sürümün dizinde saklanması gerektiğini, yani kanonik sürümü belirler.

Ancak, kanonik sürüm, her sürüm hakkında topladığımız sinyallere göre grubun en iyi şekilde temsil eden kopya sayfasıdır.”

Gary, canonical kümeleme konusunu açıklamak için sinyaller hakkında şöyle diyor;

“Çoğunlukla, arama sonuçlarında yalnızca kanonik sayfalar görünür. Peki, hangi sayfanın kanonik olduğunu nasıl biliyoruz?

Yani Google, sayfanızın içeriğini veya daha spesifik olarak sayfanın ana içeriğini veya merkezini aldığında, eğer varsa, benzer içeriğe sahip bir veya daha fazla sayfa ile gruplandırır. Bu, kopya kümelemesi olarak adlandırılır.”

Yaptığı açıklamada Gary, sayfanın ana içeriğine “sayfanın merkezi parçası” olarak adlandırıyor., Aslında bu ilginç, çünkü Google’ın Martin Splitt’in tanıttığı kavram olan Centerpiece Annotation (Merkez Parçası Annotasyonu) adı verilen bir kavram var. Martin Splitt bu kavramı açıklamamış olsa da, Gary Illyes’in bu açıklamasını bizim için ipucu olarak görüyorum.

Videoda “sinyallerin” ne olduğunu açıkladığı kısımda şöyle devam ediyor:

“Arama motoru her sayfa için zaten hesaplanmış bir avuç sinyali karşılaştırarak bir kanonik sürümü seçer.

Sinyaller, arama motorunun sayfalar ve web siteleri hakkında topladığı ve daha fazla işleme alınmak üzere kullandığı bilgiler parçalarıdır.

Bazı sinyaller çok açıktır, HTML’de site sahibi notları gibi rel=”canonical” gibi, diğerleri ise, internet üzerindeki bir sayfanın önemi gibi, daha karmaşıktır.”

Arama motorlarının nasıl çalıştığına dair daha detaylı bilgi için “Arama Motorları Nasıl Çalışır?” adlı yazıma göz atabilirsiniz.

İkincil Bakış Açısı: Web Sayfalarının Alternatif Sürümleri

Bu kısım gerçekten ilginç ve dikkate değer, çünkü özellikle e-ticaret web sayfaları için bir anahtar kelimenin birden fazla varyasyonunda sıralama almak için önemli bir konu.

Bazen içerik yönetim sistemi (CMS), bir ürünün boyutu veya rengi gibi varyasyonları hesaba katmak için çift web sayfaları oluşturur ve bu da açıklamayı etkileyebilir. Google, bu türlü bir varyant sayfa, arama sorgusuna daha iyi bir eşleşme sağladığında, bu varyasyonları arama sonuçlarında sıralamak için seçebilir.

Bu önemli bir düşünce çünkü (var olmayan) anahtar kelime cannibalization sorunundan kaçınma korkusuyla noindex varyant web sayfalarını yönlendirmek cazip gelebilir. Bir sayfanın varyantlarına noindex eklemek, bazen, bu varyant sayfalarının, farklı renkler, boyutlar veya sürüm numaraları içeren daha nüanslı bir arama sorgusu için en iyi sıralanan sayfalar olabileceği senaryolarda ters tepebilir.

Orijinal video içeriği:

Kaynakça: https://www.searchenginejournal.com/how-google-chooses-canonical-pages/513157/